Program for messen

PROGRAM

(med forbehold om mindre justeringer)

 

Programmet for Norges Takmesse 2020, Stavanger Forum, går over 2 dager, med muligheter for ankomst og forberedelser til rigg av stand dagen før arrangementet starter.

Torsdag 26. mars

 

08.00 – 12.00  Diverse møteaktivitet. Her er det anledning til å legge inn møter og sidearrangementer som partnere og andre selv arrangerer. Frem til kl. 12.00.

11.00 - 13.00   Lunsj. Lunsjen står fremme i dette tidsrommet.

                        (I påmeldingsmodulen her på hjemmesiden, krysser man av om man vil kjøpe lunsj.)

11.00 - 13.30   Rekrutteringsseminar  *)

                                       - Velkommen

                                        - Presentasjon av de lokale bedriftene og opplæringskontorene

                                        - Unge taktekkere presenterer faget

                                           Journalist og rockemusiker Jonas Skybakmoen leder og intervjuer

                                        - Hilsen fra lokal taktekker som fortsatt brenner for faget

                                        - Ut og se på NM i taktekking for lærlinger

12.00               Messeutstillingene åpner  **)

12.30 - 14.30   NM taktekking for lærlinger, individuell konkurranse

13.00 - 14.00   Offisiell åpning av Norges Takmesse 2020 og åpningsseminar

                        - Åpning og velkomsttale ved fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak

                        - Innlegg og velkomst fra TEF ved bransjedirektør Susanne Vist

                        - "Grønne tak og gamle underbukser", om bærekraft og sirkulærøkonomi

                            ved Bengt Tovslid, Bergknapp

15.00 - 16.30  TEF inviterer til fagseminar med Arbeidstilsynet og TPF

                        - Om sikring av arbeid i høyden, ved Anne Sørum fra Arbeidstilsynet

                        - TPF (Takprodusentenes forskningsgruppe) med nytt informasjonsblad

18.00              Messestandene stenger for dagen

18.00               Generalforsamling i TPF (egen innkalling)

19.00              Uformelt get-together, Clarion Energy, 1. etasje

                        

Fredag 27. mars

 

08.00 – 09.45     Generalforsamling i TEF (egen innkalling)

10.00                  Messestandene åpner

10.00 - 16.00      NM i taktekking starter

11.00 - 13.00      Lunsj etter samme konsept som torsdag

17.00                  Messestandene stenger  ***)

20.00                  Stor bankett med festmiddag, prisutdelinger og god underholdning.

                           Som i 2018 er det Geir Schau som er konferansier og leder oss gjennom festen.

 

*) Dette er en egen del av programmet som er spesielt rettet mot skoleelever, for å styrke rekruteringen til faget og bransjen. Her samarbeider Norges Takmesse med regionens opplæringsressurser.

**) Alle messestander må være ferdig rigget torsdag 26. mars 2020 kl. 12.00. Riggingen kan om ønskelig/nødvendig starte allerede onsdag 25. mars etter kl. 12.00.

***) Nedrigg skjer umiddelbart etter stenging (kl. 17.00) og går frem til kl. 19.00. Hvis noen trenger lengre tid, fortsetter nedriggingen lørdag 28. mars fra kl. 09.00.

 

Eget event-i-eventet?

For ledsagerprogram, egne møter med servering og annen moro etc., ta kontakt med KOMENT AS ved Per Tronsaune, per@koment.no, telefon 95022880.