Bli taktekker du også!

Som taktekker kan du jobbe i både privat byggevirksomhet og i entreprenørbedrifter. Her kan du lese mer om faget og rekruttering.

Aktuelle arbeidssteder

Som taktekker kan du få jobb i privat byggevirksomhet eller i entreprenørbedrifter.

 

Personlige egenskaper

Taktekkeren må selvstendig kunne vurdere, planlegge og utføre sitt arbeid, arbeide nøyaktig og ha god materialkunnskap. Det er også viktig å ha gode evner til samarbeid med kunder, kolleger og andre samarbeidspartnere.

 

Informasjon om faget

Taktekking kan legges som heltekking og som overlappstekking. Ved sistnevnte brukes papp, skifer, torv eller takstein på hellende tak. På tak med lite fall brukes også heltekking, der man med liming, sveising eller falsing oppnår en ubrutt og vanntett flate.

Taktekkeren utfører tekking og isolering av byggverk og tuneller. Restaurering av eldre tak er et arbeidsområde som krever særskilte kunnskaper om ferdigheter i gamle tekkermetoder.

Et annet spesialisert arbeidsområde er såkalt membranisolering eller tekking under grunnivået.

I utførelsen av jobb i våre fag må man følge sikkerhetsbestemmelsene for arbeid i høyden og ved bruk av maskiner.

Dessuten er det viktig å bruke sikkerhetsutstyr (synlige arbeidsklær, vernesko, hjelm og stropper) riktig for å beskytte seg selv og andre mot ulykker. Samt være bevist på hvordan man løfter og beveger seg slik at en unngår skader.